17 lutego


Kalendarium dnia 17 lutego.


Giordano Bruno

 
 
Giordano Bruno (1548-1600), wloski filozof, humanista i teolog. Byl doktorem teologii, krytykol scholastyke i dogmaty kosciola. Potem wykladal filozofie na paryskiej Sorbonie i uniwersytetach w Tuluzie. Utozsamial Boga z przyroda, popieral teorie Kopernika i rozszerzyl ja o twierdzenie, ze wszechswiat jest nieskonczony. W 1598 roku, odmówil wyrzeczenia sie swych pogladów i w 1600 roku zginal spalony na stosie na rzymskim placu Campo dei Fiori.

Archangelo Corelli

Archangelo Corelli (1653-1713), kompozytor wloski. Znany byl jako mistrz muzyki instrumentalnej oraz pedagog. Komponowal utwory na instrumenty smyczkowe. Twórca licznych sonat i koncertów, w 1712 roku opublikowal swoich 12 "Concerti grossi".

Johann H. Pestalozzi

Johann H. Pestalozzi (1827-1827), pedagog i pisarz szwajcarski. Zakladal szkoly i zaklady wychowawcze, twórca nowozytnego systemu i metody nauczania poczatkowego. Uwazal, ze wychowywanie powinno byc dostosowane do rozwoju czlowieka, a ksztalcenie powinno rozwijac samodzielne myslenie i wnioskowanie ucznia. Uwazany za ojca szkoly ludowej. Napisal "Jak Gertruda uczy swoje dzieci", "Labedzi spiew", "Pisma pedagogiczne".

Heinrich Heine

Heinrich Heine (1797-1856), poeta niemiecki. Wiele podrózowal a swoje wrazenia opisywal w licznych lirykach, "Ksiega piesni" i "Obrazach z podrózy". Zajmowal sie tez analiza literatury niemieckiej. Pisal satyry na mieszczanski styl zycia, "Niemcy. Basn zimowa", krytykowal arystokracje. Wyrazal sympatie dla polskich ruchów narodowowyzwolenczych.

Józef Chalasinski

Józef Chalasinski (1904-1979), socjolog. Profesor na uczelniach w Lodzi i Warszawie, zajmujacy sie socjologia kultury, narodu i wychowania. Wiele miejsca w badaniach poswiecal analizie warunków zycia na wsi i w srodowisku robotniczym. Wydawal równiez zbiory pamietników ludzi pochodzacych z tego srodowiska. Byl takze redaktorem pism "Przeglad Socjologiczny" oraz "Kultura i Spoleczenstwo".

Glówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

W lutym 1960 roku zostal utworzony Glówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT). To centralny organ administracji panstwowej, który powstal z polaczenia Glównego Komitetu Kultury Fizycznej i Komitetu dla Spraw Turystyki. Organowi temu podporzadkowano szereg zwiazków i stowarzyszen zajmujacych sie sportem, wychowaniem fizycznym i turystyka.

Bruno Walter

Bruno Walter (1876-1962), dyrygent niemiecki. Do 1933 roku dyrygowal orkiestra Gewandhaus w Lipsku. Nastepnie wyjechal do Stanów Zjednoczonych i prowadzil zespól nowojorskiej Metropolitan Opera. Znany byl z wykonan muzyki Mozarta, Mahlera i Brahmsa. Komponowal równiez utwory orkiestrowe, kameralne oraz piesni. Byl takze autorem autobiografii.

Tadeusz Lehr-Splawinski

Tadeusz Lehr-Splawinski (1891-1965), polski jezykoznawca. Profesor uniwersytetów w Poznaniu, Lwowie i Krakowie, czlonek Polskiej Akademii Umiejetnosci, a takze podobnych instytucji w Bulgarii, Jugoslawii, Serbii i Niemczech. Byl autorem okolo 400 prac poswieconych genezie jezyków slowianskich oraz podreczników akademickich.

Decyzja o rozbiórce muru berlinskiego

W lutym 1989 roku NRD oglosila, ze rozbierze 180-metrowa czesc muru berlinskiego kolo Bramy Brandenburskiej.