Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 10 wrzesnia 2017.


 
<<2017>>
10
wrzesnia

niedziela

  • Światowy Dzień Drzewa 
Imieny: Łukasz, Mikołaj
 
Wschód słońca: 03:27
Zachód słońca: 19:38
 
Cytat dnia:
"Palec wskazujacy na ksiezyc nie jest ksiezycem" - Budda
 
Ważne wydarzenia:

1921 Otwarcie pierwszej autostrady
1919 Traktat pokojowy miêdzy pañstwami Ententy a Austri±
1945 Urodzi³ siê José Feliciano, muzyk amerykañski
1797 Urodzi³ siê Piotr Wysocki, oficer i dzia³acz niepodleg³o¶ciowy
1821 Zmar³ Franciszek Zab³ocki, komediopisarz i poeta
1382 Zmar³ Ludwik Wêgierski, król Polski i Wêgier
1974 Zmar³ Melchior Wañkowicz
1908 Zmar³a Jadwiga £uszczewska, poetka i powie¶ciopisarka
Zobacz wiecej >>