Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 3 października 2018.


 
<<2018>>
3
października

środa
 
Imieny: Gerard, Gerarda
 
Wschód słońca: 07:31
Zachód słońca: 16:03
 
Cytat dnia:
"Ksiazka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi" - Jacques Vellee des Barreaux
 
Ważne wydarzenia:

1995 Najwiêksza prêdko¶æ w je¼dzie rowerem
1942 Pierwsza udana próba z pociskiem balistycznym V-2
1943 Rz±d w³oski wypowiada wojnê III Rzeszy
1925 Urodzi³ siê Gore Vidal, powie¶ciopisarz amerykañski
1895 Urodzi³ siê Siergiusz Jesienin, poeta rosyjski
1996 Wis³awa Szymborska otrzyma³a literack± Nagrodê Nobla
1906 Wprowadzenie sygna³u SOS
1981 Zmar³ Tadeusz Kotarbiñski
Zobacz wiecej >>