Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 25 grudnia 2018.


 
<<2018>>
25
grudnia

wtorek

  • Boże Narodzenie 
Imieny: Eugenia, Mateusz
 
Wschód słońca: 03:33
Zachód słońca: 19:32
 
Cytat dnia:
"Wiedza usuwa dwóch wrogów budowania dobrobytu: ryzyko i strach" - Charles Givens
 
Ważne wydarzenia:

800 Koronacja Karola Wielkiego
1997 Najwiêksze ciasto bo¿onarodzeniowe
1947 Pierwszy polski film socrealistyczny
1 Przyjêty w tradycji dzieñ narodzin Jezusa
1989 Rozstrzelano Elenê i Nicolae Ceausescu
1986 Samolotem dooko³a ¶wiata
1876 Urodzi³ siê Adolf Windaus, twórca modelu cholesterolu
1956 Wznowienie druku „Tygodnika Powszechnego”
1957 Zmar³ Charles Pathe, pionier przemys³u filmowego
1977 Zmar³ Charlie Chaplin
Zobacz wiecej >>