Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 28 grudnia 2018.


 
<<2018>>
28
grudnia

piątek
 
Imieny: Antoni, Teofila
 
Wschód słońca: 07:37
Zachód słońca: 15:54
 
Cytat dnia:
"Twórz jak Bóg. Rzadz jak król. Pracuj jak wól." - Constantin Brancusi
 
Ważne wydarzenia:

1949 Indonezja niepodleg³a
1895 Pierwszy komercyjny pokaz kinowy
1880 Urodzi³ siê Tytus Czy¿ewski, malarz, poeta
1908 Zag³ada Messyny
1923 Zmar³ Gustave Eiffel, in¿ynier konstruktor
1952 Zmar³ W³adys³aw Strzemiñski, malarz
Zobacz wiecej >>