Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 27 lipca 2018.


 
<<2018>>
27
lipca

piątek
 
Imieny: Julia, Natalia
 
Wschód słońca: 03:32
Zachód słońca: 19:33
 
Cytat dnia:
"Zadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jesli podzielisz je na mniejsze podzadania." - Henry Ford
 
Ważne wydarzenia:

1882 Urodzi³ siê Aleksander Dumas-syn
1906 Urodzi³ siê Jerzy Giedroyc
1904 Urodzi³ siê Oskar Lange, ekonomista i dzia³acz gospodarczy
1947 Wincenty Pstrowski rozpocz±³ wspó³zawodnictwo pracy
1830 Wybuch rewolucji lipcowej we Francji
1844 Zmar³ John Dalton, fizyk i chemik angielski
1597 Zmar³ ks. Jakub Wujek, t³umacz Biblii
1972 Zmar³a Mieczys³awa Æwikliñska, aktorka
Zobacz wiecej >>