Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 6 sierpnia 2018.


 
<<2018>>
6
sierpnia

poniedzialek
 
Imieny: Jakub, Oktawian, Sława
 
Wschód słońca: 05:27
Zachód słońca: 17:28
 
Cytat dnia:
"Czasem prawdziwa milosc ujawnia sie dopiero wtedy, gdy nie wszystko do konca sie rozumie" - Janusz Leon Wisniewski
 
Ważne wydarzenia:

1945 Amerykanie zrzucili bombê atomow± na Hiroszimê
1926 Pierwsza kobieta przep³ynê³a Kana³ La Manche
1837 Pierwsze zawody p³ywackie
1881 Urodzi³ siê Alexander Fleming, odkrywca penicyliny
1927 Urodzi³ siê Andy Warhol
1917 Urodzi³ siê Robert Mitchum, amerykañski aktor filmowy
1657 Zmar³ Bohdan Chmielnicki, wódz kozacki
1978 Zmar³ papie¿ Pawe³ VI
Zobacz wiecej >>