Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 11 wrzesnia 2018.


 
<<2018>>
11
wrzesnia

wtorek
 
Imieny: Dagna, Jacek, Prot
 
Wschód słońca: 06:43
Zachód słońca: 16:56
 
Cytat dnia:
"Milosc kpi sobie z rozsadku. I w tym jej urok i piekno" - Andrzej Sapkowski
 
Ważne wydarzenia:

1932 ¦mieræ ¯wirki i Wigury w katastrofie lotniczej
2001 Atak terrorystyczny na USA
1973 Augusto Pinochet dokona³ zamachu stanu w Chile
1954 Otwarcie pierwszej w Polsce linii kolei elektrycznej
1838 Urodzi³ siê Adam Asnyk
1940 Urodzi³ siê Brian De Palma, re¿yser amerykañski
1877 Urodzi³ siê Feliks Dzier¿yñski, dzia³acz komunistyczny
1949 Urodzi³a siê Ewa Szykulska, aktorka
1971 Zmar³ Nikita Chruszczow, polityk radziecki
Zobacz wiecej >>