Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 12 wrzesnia 2018.


 
<<2018>>
12
wrzesnia

środa

  • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 
Imieny: Gwidon, Maja, Maria
 
Wschód słońca: 04:22
Zachód słońca: 18:46
 
Cytat dnia:
"Wymagajcie od siebie chocby inni od Was nie wymagali" - Jan Pawel II
 
Ważne wydarzenia:

1683 Bitwa pod Wiedniem
1512 Micha³ Anio³ ukoñczy³ prace nad freskami w Kaplicy Sykstyñskiej
1958 Prezentacja pierwszego obwodu scalonego
1930 Urodzi³ siê Jerzy Wójcik, operator filmowy
1913 Urodzi³ siê Jesse Owens, lekkoatleta amerykañski
1888 Urodzi³ siê Maurice Chevalier, piosenkarz i aktor francuski
1921 Urodzi³ siê Stanis³aw Lem
1974 W wyniku przewrotu w Etiopii zosta³ zdetronizowany cesarz Hajle Selassje
1612 Zmar³ ks. Piotr Skarga, pisarz i kaznodzieja
Zobacz wiecej >>