Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 13 sierpnia 2019.


 
<<2019>>
13
sierpnia

wtorek

  • Międzynarodowy Dzień Leworęcznych 
Imieny: Diana, Hipolit, Kasjana
 
Wschód słońca: 07:37
Zachód słońca: 15:22
 
Cytat dnia:
"Smiac sie czesto i serdecznie, zdobyc szacunek ludzi inteligentnych i sympatie dzieci – to znaczy odniesc sukces." - Ralph Waldo Emerson
 
Ważne wydarzenia:

1920 Bitwa warszawska
1521 Ferdynand Cortez zdoby³ Tenochtitlan
1961 Pocz±tek budowy muru berliñskiego
1899 Urodzi³ siê Alfred Hitchcock
1926 Urodzi³ siê Fidel Castro, komunistyczny dyktator Kuby
1873 Urodzi³ siê gen. Józef Haller
1950 Urodzi³ siê Krzysztof Kolberger, aktor
1871 Urodzi³a siê Ró¿a Luksemburg, niemiecka dzia³aczka socjalistyczna
1982 Zmar³ Adam Wa¿yk, poeta i prozaik
81 Zmar³ cesarz rzymski Tytus
1946 Zmar³ Herbert George Wells, pisarz angielski
1927 Zmar³ James Oliver Curwood, pisarz amerykañski
Zobacz wiecej >>