Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 2 lipca 2019.


 
<<2019>>
2
lipca

wtorek

  • Światowy Dzień UFO 
Imieny: Bernardyn, Urban, Maria
 
Wschód słońca: 06:35
Zachód słońca: 17:02
 
Cytat dnia:
"Im dluzej pozostajesz w jednym miejscu, tym wieksza masz szanse na rozczarowanie." - Art Spander
 
Ważne wydarzenia:

1714 Urodzi³ siê Christoph Wilibald Gluck, kompozytor niemiecki
1800 Urodzi³ siê Piotr Micha³owski, malarz
1908 Urodzi³ siê W³odzimierz Sokorski, pisarz, publicysta i dzia³acz polityczny
1923 Urodzi³a siê Wis³awa Szymborska
1997 Zmar³ James Stewart, aktor amerykañski
1966 Zmar³ Jan Brzechwa, pisarz i poeta
1778 Zmar³ Jean Jacques Rousseau, pisarz i my¶liciel francuski
1566 Zmar³ Nostradamus, lekarz i astrolog francuski
1977 Zmar³ W³adimir Nabokow, pisarz rosyjski
Zobacz wiecej >>