Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 15 wrzesnia 2021.


 
<<2021>>
15
wrzesnia

środa
 
Imieny: Albin, Nikodem, Roland
 
Wschód słońca: 05:22
Zachód słońca: 17:35
 
Cytat dnia:
"Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytajac o powód twego smutku, potrafi sprawic, ze znów wraca radosc" - Jan Bosko
 
Ważne wydarzenia:

1916 Pierwsze u¿ycie czo³gu na polu bitwy
1793 Rozwi±zanie konfederacji targowickiej
1935 Uchwalenie ustaw norymberskich, ustanawiaj±cych rasizm w III Rzeszy
1894 Urodzi³ siê Jean Renoir, francuski re¿yser filmowy
1941 Urodzi³ siê Miros³aw Hermaszewski, pilot i kosmonauta
1946 Urodzi³ siê Oliver Stone
1946 Urodzi³ siê Tommy Lee Jones, aktor amerykañski
1890 Urodzi³a siê Agatha Christie, pisarka angielska
1945 Zmar³ Anton Webern, kompozytor austriacki
1862 Zmar³ W³adys³aw Syrokomla, poeta
Zobacz wiecej >>