Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 23 wrzesnia 2021.


 
<<2021>>
23
wrzesnia

czwartek
 
Imieny: Bogusław, Tekla
 
Wschód słońca: 07:21
Zachód słońca: 15:27
 
Cytat dnia:
"Dziewiecdziesiat procent naszych zmartwien dotyczy spraw, które nigdy sie nie zdarza." - Margaret Thatcher
 
Ważne wydarzenia:

1648 Bitwa pod Pi³awcami
1950 Kongres USA uchwali³ ustawê o dzia³alno¶ci antyamerykañskiej
1939 Urodzi³ siê Janusz Gajos, aktor
1943 Urodzi³ siê Julio Iglesias, piosenkarz hiszpañski
1930 Urodzi³ siê Ray Charles, amerykañski ¶piewak bluesowy
1900 Urodzi³a siê Jadwiga Smosarska, polska aktorka filmowa
1976 Utworzenie Komitetu Obrony Robotników (KOR)
1870 Zmar³ Prosper Merimée, pisarz francuski
1939 Zmar³ Siegmund Freud
Zobacz wiecej >>