Miejsce dnia - Pomysł na podróż - Inflanty


Najdalsze polskie KresyInflantyUważane za najdalsze z kresów Rzeczpospolitej w większości zachowały swój oryginalny wygląd. Rozległe, malownicze doliny pokryte zielonymi pasmami lasów, z tajemniczymi ruinami średniowiecznych zamków. Można by rzec, że niewiele się tu zmieniło od czasów, gdy pod koniec XIX wieku pisał o tych terenach Gustaw Manteuffel, najwybitniejszy polski znawca Inflant: "Koloryt krajobrazu jasny i dziwnie łagodny, a powietrze przesycone wonią sianożęci i borów".

Na próżno szukać nazwy Inflanty na dzisiejszych mapach. Choć kraj taki współcześnie nie istnieje, wielokrotnie pojawiał się na kartach nowożytnej historii Polski. Nazwa pokrywa się z obszarem współczesnych republik nadbałtyckich — głównie Łotwy. Była to historyczna kraina Zakonu Kawalerów Mieczowych (na zdjęciu powyżej). Później o Inflanty rywalizowała Szwecja, Rosja i Polska z Litwą. Od połowy XVI w., po opanowaniu tych terenów przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ustanowiono tu lenne Księstwo Kurlandzkie.


Barokowy pałac w Rundale, otoczony francuskimi ogrodami

Najwięcej społeczności polskiej przetrwało w rejonach Dyneburga, gdzie stanowią siedem procent mieszkańców. Tereny rozciągające się na północ od środowej Dźwiny nosiły miano Polskich Inflant. Stąd wywodzą się zasłużone dla polskiej historii rody magnackie, jak: Rejtanowie, Romerowie czy Płaterowie. Wielu przedstawicieli tego ostatniego rodu czynnie brało udział w zrywach powstańczych. Najbardziej znaną postacią jest Emilia Plater, legendarna bohaterka powstania listopadowego. Od dzieciństwa zamiast bawić się lalkami, ćwiczyła jazdę konno, fechtunek i strzelanie z pistoletów. Gdy wybuchło powstanie, przyłączyła się do jednego z oddziałów. Była świetnym mówcą, zagrzewała więc ludzi do walki i podnosiła morale żołnierzy. Zmarła z wyczerpania pod koniec powstania w wieku zaledwie 25 lat.

Bitwa pod Kimhohnem
We wrześniu 1605 r., w czasie wojny polsko-szwedzkiej doszło do starcia 4-tysięcznej armii polskiej dowodzonej przez Jana Karola Chodkiewicza z 11 tys. wojsk króla Szwecji Karola IX. Bitwa rozegrała się w niespełna godzinę i była druzgocącym triumfem Rzeczpospolitej. Kluczową rolę odegrała polska husaria, która zmiotła w pyt wojska szwedzkie. Kircholm nosi obecnie łotewską nazwę Salaspils i znajduje się 20 km na południe od Rygi.

Zwiedzanie Inflant
Aby dotrzeć do Dyneburga, uważanego za stolicę Polskich Inflant, trzeba pokonać z Warszawy 600 km, co zajmie samochodem ok. 8,5 godziny. Alternatywą jest podróż lotnicza do Rygi i wynajęcie auta na miejscu. Ceny wyżywienia i zakwaterowania na Łotwie są zbliżone do polskich lub nawet nieco niższe. Dobrze rozwinięta jest sieć biur informacji turystycznej. Otrzymamy w nich darmowe materiały.

Przylądek Kolka