Miejsce dnia - Pomysł na podróż - Opactwo Cystersów w Krzeszowie


Najwspanialsza świątynia barokowa w Polsce i jedna z najpięknięjszych w Europie Środkowej.Opactwo Cystersów w KrzeszowieOpactwo Cystersów w Krzeszowie to zabytek uznany w 2004 roku za Pomnik historii. Początki zespołu klasztornego w Krzeszowie sięgają 1242 r., kiedy Anna, wdowa po Henryku Pobożnym, założyła klasztor. 70 lat później objęli go w posiadanie cystersi. Wszędzie gdzie osiadali, budowali klasztory i kościoły, zakładali młyny, kuźnie, tkalnie, stawy rybne, sady i winnice. Nie inaczej było w Krzeszowie. Wkrótce zaczęli się tu zjawiać liczni pielgrzymi. W bazylice Wniebowzięcia NMP znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej Łaskawej. Według jednej z legend namalował ją pustelnik Krzesz. Zgodnie z inną, podczas wypraw krzyżowych jeden z rycerzy zdobył ją w Bizancjum i przywiózł do Rimini, a stamtąd aniołowie przenieśli ją na Śląsk. To podobno najstarszy obraz w Polsce, ukoronowany przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Ikonę niewielkich rozmiarów nadal nawiedzają pielgrzymi, ale po średniowiecznych zabudowaniach nie ma śladu.

W 1728 r. wszystkie obiekty zburzono. Powstał nowy klasztor i bazylika Wniebowzięcia NMP. Jest olbrzymia, mierzy ponad 80 m długości, 32 m szerokości i ma kubaturę 117 tys. m sześc.. Dla porównania zamek Książ ma ich tylko o 32 tys. więcej. Wnętrze kipi od ozdób. Zachwyt budzą organy o doskonałym brzemieniu, największe i najpiękniejsze na Śląsku. Sklepienia bazyliki pokrywają barwne freski, których twórcą był Jerzy Wilhelm Neunhertz, wnuk Michała Willmana. Można porównać ich prace, bo sąsiedni kościół św. Józefa ozdabiał właśnie Willman, najwybitniejszy malarz śląskiego baroku. Artysta stworzył cykl 50 malowideł ściennych o dziejach Świętej Rodziny. Uważane są za jedne z najlepszych na kontynencie europejskim. Na tyłach bazyliki koniecznie trzeba obejrzeć Mauzoleum Piastów Śląskich. Cały kompleks składa się z kościoła klasztornego, klasztoru, ogrodu, kościoła bractwa św. Józefa, domu gościnnego opata oraz budynków pomocniczych.

Więcej na stronie www.opactwo.eu