Miejsce dnia - Pomysł na podróż - Tsingy de Bemaraha


Unikatowe na skalę światową wysokie wapienne skały, uformowane na kształt igieł.Tsingy de BemarahaTsingy de Bemaraha to powstały z dolnojurajskich wapieni masyw górski na Madagaskarze. Położony w odległości około 70 km od zachodniego wybrzeża wyspy, na północ od miejscowości Bekopaka. Na powierzchni około 152 tys. ha od milionów lat zachodzi krasowienie skał wapiennych, czego efektem są szpiczaste, bardzo wysokie i budzące grozę iglice, przez Malgaszy nazywane „tsingy". W najniższej części skał procesy krasowe wydrążyły wiele jaskiń o niezwykle pięknej szacie naciekowej. Od 1927 r. masyw Tsingy de Bemaraha jest objęty ochroną i stanowi teren parku narodowego. Od 1990 r. widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Dziewiczo nietknięte lasy, jeziora i bagna mangrowe są siedliskiem rzadkich gatunków flory i fauny. Obszar parku porasta wiele gatunków orchidei, a schronienie znajdują tu lemury, które - oprócz Madagaskaru - zamieszkują tylko Komory.