Miejsce dnia - Pomysł na podróż - Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach


To wspaniała podróż w czasie.. do wsi z XVIII wieku.Wielkopolski Park Etnograficzny w DziekanowicachW rozległym, malowniczo położonym nad jeziorem Lednica skansenie wielkopolskiego budownictwa chłopskiego, dworskiego i sakralnego wiernie odtworzono wieś z XVIII i XIX wieku. Możemy tu obejrzeć chałupy i budynki gospodarcze zestawione w zagrody, wiejskie ogródki, uprawne pola, kościół, starą kuźnię i drewniany młyn wodny. Do większości z tych obiektów można wejść. Wnętrza budynków są kompletnie wyposażone sprzęty, naczynia i narzędzia. W niektórych zrekonstruowano warsztaty rzemieślnicze, w tym kołodzieja, szewca, garncarza i rymarza. Ze wzgórza z wiatrakami roztacza się rozległa panorama jeziora Lednica. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzania dawnego dworu, zabudowań folwarcznych i parku dworskiego. Na zdjęciu wnętrze dworku:

 

Miejsca, które trzeba zobaczyć:

W skansenie:
- kościół z 1719 r. z Wartkowic, są tu okazjonalnie sprawowane Msze święte, 
- drewnianą zagrodę z okolic Kalisza z 1841,
- chatę z Godziesz Wielkich -  przykład mieszkania najuboższej ludności, karczmę z Sokołowa Budzyńskiego ,
- zagrodę olęderską z okolic Nowego Tomyśla 
- kaplicę z barokowym ołtarzem z XVIII w i cmentarz, kaplica jest darem prymasa Stefana Wyszyńskiego dla skansenu. 

- kopię dawnego dworu ze Studzieńca koło Rogoźna z pierwszej połowy XVIII w., wnętrze przedstawia wystrój domu ziemiańskiego z Wielkopolski z międzywojnia,
 

- budynek Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, znajdujący się przy drodze głównej, niedaleko skansenu (wystawa  „Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”)

- warto również odwiedzić Ostrów Lednicki. Jest to wyspa położona na jeziorze Lednica, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów. Są tutaj pozostałości rezydencji pałacowej zbudowanej przez Mieszka I, w której podejmowany był zapewne cesarz Otton III przez Bolesława Chrobrego.
Na wyspę dociera się promem. Co jest atrakcją, szczególnie dla dzieci. Ostrów Lednicki położony jest zaledwie 2 km od Dziekanowic. 
 

Imprezy plenerowe

W skansenie organizowane są liczne imprezy plenerowe. Największą popularnością cieszy się Żywy Skansen, odbywający się w czerwcu. Można wtedy na własne oczy zobaczyć pracujących rzemieślników, skosztować kwasu chlebowego, czerniny i wiejskiego chleba, kupić wyroby ludowych twórców wziąć udział w zabawnych konkursach. 

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to z pewnością jedna z najlepszych atrakcji w Polsce. Chodząc po tej wiosce ma się wrażenia, że przeniosło się w czasie. 
​Więcej informacji na stronie lednicamuzeum.pl