Miejsce dnia - Pomysł na podróż - Zamek w Liwie


Czas płynie tu wolniej, a rzeka Liwiec ma piaszczyste dno i okazale prezentuje się na tle romantycznych ruin gotyckiego zamku - czego chcieć więcej?Zamek w LiwieJak na dawny gród kasztelański książąt mazowieckich przystało - jest co zwiedzać. Proponujemy: jako danie główne zamek z wieżą bramną, pozostałości "domu dużego" i spacer po starych murach, a na deser - kąpiel w Liwcu.

Zamek wzniesiono w XV wieku jako strażnica graniczna w miejscowości Liw. Na początku zamek składał się z murów obwodowych o wysokości około 6 metrów z blankami, Domu Dużego, w którym urzędował burgrabia i wysuniętej przed mury obwodowe otwartej od strony dziedzińca baszty bramnej z mostem zwodzonym. Zamek z miastem łączyła wąska grobla usypana na mokradłach i rozlewiskach Liwca. W ramach przebudowy w latach 1526-1536 na zamkowym dziedzińcu zbudowano niewielki dom gospodarczy zwany Domem Małym i spichlerz. W 1657 wojska szwedzkie spaliły zamek. Pod koniec XVIII wieku na miejscu Domu Małego naprzeciwko drewnianej kancelarii wzniesiono murowany barokowy dwór, który z czasem stał się siedzibą urzędów starostwa i sądu ziemskiego. Po II wojnie światowej odbudowano wieżę bramną.

Warto odwiedzić muzeum historyczne w zamku. Jego ekspozycja prezentuje historię zamku, fotokopie rysunków, malarstwo i uzbrojenie z różnych epok. Jest jednym z największych muzeów broni w Polsce.

W okresie letnim przed zamkiem organizowane są różne imprezy plenerowe m.in. inscenizacje turniejów rycerskich.Więcej informacji na stronie liw-zamek.pl