Kartka z kalendarza - Niedziela, 25 lutego 2024
  

Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 28 października 2017.


 
2017>>
28
października

sobota

  • Międzynarodowy Dzień Filmów Animowanych 
Imieny: Szymon, Tadeusz
 
Wschód słońca: 06:31
Zachód słońca: 17:06
 
Cytat dnia:
"Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytajac o powód smutku, potrafi sprawic, ze znów wraca radosc" - Autor nieznany
 
Ważne wydarzenia:

1922 Marsz na Rzym
1918 Powstanie Czechos³owacji
1955 Urodzi³ siê Bill Gates, wspó³za³o¿yciel i prezes firmy Microsoft
1909 Urodzi³ siê Francis Bacon, wspó³czesny malarz brytyjski
1967 Urodzi³a siê Julia Roberts, aktorka amerykañska
1636 Za³o¿enie Uniwersytetu Harvarda
1138 Zmar³ Boles³aw Krzywousty
1924 Zw³oki Sienkiewicza spoczê³y w Warszawie
Zobacz wiecej >>