Kartka z kalendarza - środa, 21 lutego 2024
  

Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 20 grudnia 2017.


 
2017>>
20
grudnia

środa
 
Imieny: Dominik, Makary
 
Wschód słońca: 06:39
Zachód słońca: 16:59
 
Cytat dnia:
"Nie musisz patrzec z zazdroscia na wlasnosc innych; nikt nie posiada tego, czego nie móglbys zdobyc sam, bez zabierania drugiemu czegokolwiek." - Wallace D. Wattles
 
Ważne wydarzenia:

1995 Najwiêcej klientów w jednym domu towarowym
1256 Pokutna pielgrzymka Boles³awa Rogatki
1989 Powo³ano Krajow± Radê S±downictwa
1919 Powstanie Polskiego Zwi±zku Pi³ki No¿nej
1986 Procesy w Polsce
1922 Stanis³aw Wojciechowski zosta³ wybrany na II prezydenta Polski
1803 USA kupuj± Luizjanê
1917 W Rosji powstaje CzeKa
1590 Zmar³ Ambroise Pare, twórca pierwszych protez…
1982 Zmar³ Artur Rubinstein, pianista
1963 Zmar³ Gustaw Morcinek, prozaik
Zobacz wiecej >>