Kartka z kalendarza - Niedziela, 25 lutego 2024
  

Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 31 sierpnia 2017.


 
2017>>
31
sierpnia

czwartek
 
Imieny: Bohdan, Rajmund
 
Wschód słońca: 06:31
Zachód słońca: 17:06
 
Cytat dnia:
"Milosc nie leci z kranu jak woda, nie mozesz jej odkrecac i zakrecac, kiedy tylko zechcesz" - Stephen King
 
Ważne wydarzenia:

1933 Odkrycie pozosta³o¶ci osady w Biskupinie
1980 Podpisanie porozumieñ sierpniowych
12 Urodzi³ siê Gajusz, pó¼niejszy cesarz Kaligula
1811 Urodzi³ siê Theophile Gautier, pisarz francuski
1997 Zginê³a ksiê¿na Diana
1867 Zmar³ Charles Baudelaire
1962 Zmar³ genera³ Felicjan S³awoj-Sk³adkowski, lekarz i polityk
1967 Zmar³ Ilja Erenburg, pisarz rosyjski
1973 Zmar³ John Ford, amerykañski re¿yser filmowy
1982 Zmar³ W³adys³aw Gomu³ka, polityk, dzia³acz komunistyczny
Zobacz wiecej >>