Kartka z kalendarza - środa, 21 lutego 2024
  

Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 10 grudnia 2023.


 
<<2023>>
10
grudnia

niedziela
 
Imieny: Julia, Menas
 
Wschód słońca: 06:39
Zachód słońca: 16:59
 
Cytat dnia:
"Madra dziewczyna caluje, ale sie nie zakochuje, slucha, ale nie wierzy, odchodzi, zanim zostanie porzucona" - Marilyn Monroe
 
Ważne wydarzenia:

1936 Król Wielkiej Brytanii Edward VIII zrzek³ siê tronu
1903 Nagroda Nobla dla ma³¿eñstwa Curie
1948 Przyjêcie Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
1945 Urodzi³ siê Marek Grechuta, piosenkarz i kompozytor
1830 Urodzi³a siê Emily Dickinson, poetka amerykañska
1877 Zakoñczy³o siê oblê¿enie Pleven
1896 Zmar³ Alfred Nobel, fundator s³ynnej nagrody
1850 Zmar³ Józef Bem, genera³ i teoretyk wojskowo¶ci
Zobacz wiecej >>