Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 23 grudnia 2018.


 
<<2018>>
23
grudnia

niedziela
 
Imieny: Sławomira, Wiktoria
 
Wschód słońca: 03:32
Zachód słońca: 19:33
 
Cytat dnia:
"Zadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jesli podzielisz je na mniejsze podzadania." - Henry Ford
 
Ważne wydarzenia:

1995 Najd³u¿szy lot na paralotni
1985 Odmowa przyjêcia karty powo³ania
2000 Ostatni dzieñ Saturnaliów
1920 Podzia³ Irlandii na czê¶æ pó³nocn± i po³udniow±
1732 Urodzi³ siê sir Richard Arkwright, konstruktor parowej maszyny tkackiej
1940 Wzrost cen w GG
1900 Zastosowano radiotelefon
1978 Zmar³ Mieczys³aw Pawlikowski, aktor
Zobacz wiecej >>