Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 18 sierpnia 2018.


 
2018>>
18
sierpnia

sobota
 
Imieny: Helena, Ilona
 
Wschód słońca: 07:15
Zachód słońca: 16:24
 
Cytat dnia:
"Rady, których nie oczekujemy, szkodza przyjazni" - Rosalina Lisoboa Coelho
 
Ważne wydarzenia:

1941 Pocz±tek bitwy o Tobruk
1991 Pucz Janajewa w Moskwie
1830 Urodzi³ siê Franciszek Józef I, cesarz Austrii
1899 Urodzi³ siê Ludwik Sempoliñski, aktor i piosenkarz
1952 Urodzi³ siê Patrick Swayze, aktor i tancerz amerykañski
1937 Urodzi³ siê Robert Redford, aktor amerykañski
1901 Urodzi³ siê Stanis³aw Miko³ajczyk, dzia³acz ruchu ludowego
1227 Zmar³ Czyngis-Chan
1850 Zmar³ Honoriusz Balzac, pisarz francuski
Zobacz wiecej >>