Kartka z kalendarza


Kartka z kalendarza. Ciekawostki z dnia 12 stycznia 2019.


 
<<2019>>
12
stycznia

sobota

  • Międzynarodowy Festiwal Latawców, w Ahmedabad w Indiach 
Imieny: Arkadiusz, Bernard, Greta
 
Wschód słońca: 03:16
Zachód słońca: 19:57
 
Cytat dnia:
"Gdyby ludzie kochali prace, ciagle jeszcze oraliby ziemie zakrzywionym kijem i nosili ciezary na plecach." - Elihan Feather
 
Ważne wydarzenia:

1976 Hiszpania przesta³a byæ pañstwem kolonialnym
1903 Oficjalne ustanowienie Nagrody Goncourtów
1970 Pierwszy w historii lot Jumbo jeta
1876 Urodzi³ siê Jack London, pisarz amerykañski
1861 Urodzi³ siê James Mark Baldwin, psycholog amerykañski
1580 Urodzi³ siê Jean Baptiste van Helmont, chemik belgijski
1852 Urodzi³ siê Joseph Joffre, marsza³ek wojsk francuskich
1893 Urodzili siê Hermann Göring i Alfred Rosenberg
1915 Utworzenie Legionu Pu³awskiego
1933 Wyró¿nienie dla Karola Szymanowskiego
1857 Za³o¿enie Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk
1860 Zmar³ gen. Jan Skrzynecki
1993 Zmar³ Józef Czapski, malarz, eseista
Zobacz wiecej >>